Juridik

LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en komplex lag. Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sitt hjälpbehov, likväl som att känna till sina rättigheter utifrån LSS. För att du som har behov av personlig assistans ska få bästa möjliga förutsättningar till att få ett beslut som motsvarar dina behov, erbjuder vi kostnadsfri hjälp av vår kompetenta jurist.

Vi kan hjälpa dig med att:

  • Ansöka om personlig assistans
  • Ansöka om mer tid om ditt hjälpbehov har ändrats
  • Överklaga beslut
  • Finnas som stöd inför omprövning av befintligt beslut

Vi finns med dig under hela processen från ansökan till beslut samt överklagan om beslutet inte motsvarar dina behov. Vår jurist har lång erfarenhet inom personlig assistans samt mycket god erfarenhet av överklagansprocess hela vägen från försäkringskassans egen överklagningsnämnd, förvaltningsrätten, och vidare till kammarrätten. Vi är stolta över att vår jurist vunnit domar ända upp i kammarrätten. Vi ger oss inte förrän vi gjort allt vi förmår för att våra kunder ska ha beslut som motsvarar behoven!