Om Ale Omsorg

Erfarenhet

Ale Omsorg skall jobba långsiktigt och värna långvariga och goda relationer med brukare, anhöriga, personal, myndigheter, företag och organisationer.

Närhet

Genom Ale Omsorg arbete finns vi tillgängliga för våra medarbetare och brukare över hela Sverige. Vi är tillgängliga genom fysiska och interaktiva möten direkt på arbetsplatsen och i brukarens hem. Dessa möten genomförs av administrativ personal eller arbetsledare tillsammans med personal, brukare och anhöriga. Vi vill vara en närvarande och tillgänglig part i alla delar som rör den personliga assistansen.

Kunskap

Ale Omsorgs kunskap och synsätt har sin grund i personliga erfarenheter och utbildning. Vår långa och gedigna förståelse för LSS lagstiftningens intentioner speglas i vårt dagliga arbete. Genom kunskap inom juridik, ekonomi, utförande, rekrytering och LSS hjälper vi våra uppdragsgivare att forma en trygg och stabil assistans som präglas av hög transparens, kunnande, kvalité och stort inflyttande.

Värme

Genom vårt sätt att arbeta vill vi förmedla en känsla av värme gentemot våra uppdragsgivare, medarbetare och anhöriga. Vi skall arbeta för att leverera en service med hög kvalité utöver det vanliga. Genom samarbeten med olika organisationer skall vi verka för ett bättre samhälle och en större förståelse och kunskap inom vård och omsorgssektorn.